Tin tức - Sự kiện

Chùn chân kinh doanh bất động sản sau ngày 1/7/2015?

Chùn chân kinh doanh bất động sản sau ngày 1/7/2015?

Theo dự thảo Luật kinh doanh BĐS 2014, Luật đầu tư 2014 hàng loạt các loại phí dự kiến sẽ đánh vào các doanh nghiệp địa